HISTORISCHE CAFÉS, SALONS & BRASSERIE
       
Home > Over Heffer > Historie
 
HISTORIE
Heffer is gevestigd in een mooi monumentaal zandstenen gebouw aan de achterkant van de Beurs van Berlage, dat in recente tijd geheel gerestaureerd is. Van oudsher op dit stedelijk knooppunt, tussen stadhuis en IJ aan de Oudebrugsteeg (hoek Beursstraat) al een ‘Stads-Excijnshuis’. Het ‘accijnshuis’ bij de Oude Brug, eerste en oudste brug van Amsterdam, diende voor het beheer van de accijnzen die moesten worden betaald voor de producten die de VOC meenam uit de ‘Oost’. Hier moesten vroeger de invoerrechten voor graan, bier, wijn, turf, kolen etc. betaald worden. Het was het domein voor “handelaren, smokkelaars en leuningbijters”. Laat in de 16e eeuw was er nog een weids uitzicht over het Damrak waar de handelsschepen aanmeerden, maar sinds 1903 is dit vervangen door het imposante gebouw de Beurs van Berlage nadat de Amstel voor een stuk is drooggelegd.
 
Zeventiende en achttiende eeuw
De archiefstukken vermelden geen bouwmeester bij het ‘accijnshuis’, maar algemeen wordt verondersteld dat Jacob van Campen de ontwerper moet zijn geweest. Het stadsbestuur besloot tot de bouw van een nieuw kantoor voor ‘den Grooten Excijns’ dat in 1637 en 1638 in stijl werd opgetrokken. De bakstenen voor- en zijgevel van het Accijnshuis werden opgesierd met kolossale Ionische pilasters van zandsteen. En de beide toegangsdeuren in de Oudebrugsteeg kregen een natuurstenen omlijsting. Boven de linkerdeur beschermen twee gebeeldhouwde leeuwen een schild met daarop een koggeschip (het stadszegel).
De twee leeuwen boven de rechterdeur houden het stadswapen (de drie Andrieskruisen) vast. De vier ramen op de begane grond die uitkeken op het Damrak, nu op Beursstraat en de Beurs van Berlage, kregen afwisselend driehoekige en boogvormige frontons. Later is er boven op de kroonlijst een extra bovenverdieping gekomen. In het ‘Accijs-huis bij de Oudebrugh’ hadden de ‘vijf Accijsmeesters hun zitplaets’. Het college van accijnsmeesters was één van de weinige colleges die niet in het stadhuis zetelden, maar een eigen onderkomen hadden.
 
Negentiende en twintigste eeuw
Met de belastingherziening die de Fransen rond 1800 invoerden, lijkt Oudebrugsteeg 7 zijn functie als 'Stads-Excijnshuis' te hebben verloren. Tot ongenoegen van moraalpredikers begon het Accijnshuis in 1890 aan een nieuwe carrière als ‘Tapperij Slijterij’. En een dranklokaal is het gebleven, vanaf 1924 onder de naam Het Wapen van Amsterdam.
Evenals het Accijnshuis vroeger, was dit café onlosmakelijk met de scheepvaart verbonden. Het was vooral een trekpleister voor binnenvaartschippers. De schippers wachtten op een vracht en als ze eenmaal ‘an de reis’ waren, dronken ze daar in Het Wapen van Amsterdam een borrel. Ook hield een particuliere bevrachter kantoor in het café. Nadat de schippersbeurs eind jaren tachtig naar de Houthaven verhuisde, sloot Het Wapen van Amsterdam zijn deuren.
 
Vanaf 1997 t/m heden

1997: Opening Heffer
Heffer opende zijn deuren in mei 1997. Na het grote succes van café-brasserie Heffer, Prinsenzaal (1e verdieping) en Accijnskamer (2e verdieping) werden er al snel plannen gemaakt voor een uitbreiding boven- en ondergronds.

2007: Uitbreiding
Bij de uitbreiding werden over twee verdiepingen verspreid drie grote stijlvolle feestzalen gecreëerd: Ambassade, Proeflokaal en Baantjermuseumcafé. Door de uitbreiding zijn tevens drie nieuwe ingangen ontstaan.

2011: Verdere uitbreiding
Op de eerste etage boven de Ambassade zijn twee extra zalen gecreëerd: Warmoeszaal en Gelaghkamer.

Binnen is geprobeerd om alles zoveel mogelijk in ‘oude glorie’ terug te brengen.


Oudebrugsteeg 7 • 1012 JN • Amsterdam • Tel. (020) 42 84 488 • info@heffer.nl
YouTube
www.vvv.nl
www.iamsterdam.com
Designed by David Okel